RBSC Polo Club Pony Challenge 2016 – Photo Gallery

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับการแข่งขันม้าเล็กและเยาวชนตัวน้อยนักขี่ม้ารุ่นจิ๋วเข้าร่วม การแข่งขันรายการ “RBSC Polo Pony Challenge 2016” ณ. สนามราชกรีฑา- สโมสรโปโลคลับ ในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยการแข่งขันแบ่งออก เป็นสองวัน วันแรกเป็นการแข่งขันศิลปะบังคับม้า (Dressage) มีการแข่งขันใน หลายระดับ สำหรับในคลาส Lead Line ผู้ชนะได้แก่ ด.ช. อัครวิศญ์ พูลประเสิรฐ ตัวแทนจากสโมสรแจ้งวัฒนะ ในคลาส Walk-Trot ผู้ชนะได้แก่ ด.ญ. นิษฐกานต์ คงบุญมา ตัวแทนจากราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ ในส่วนรุ่น Introductory ผู้ชนะได้แก่ ด.ช. กิตติกวินท์ นามบุญ ตัวแทนจากสโมสรปิยะชาติ และ รายการ B.Grimm Cup Dressage Preliminary ผู้ชนะประเภทบุคคล ได้แก่ ด.ช.วันชนะ แช่มช้อยครบุรี จากสโมสรปิยะชาติ ซึ่งสโมสรปิยะ ชาติก็ได้ครองถ้วยประประเภททีมในรุ่นนี้ด้วย ที่ทีมประกอบด้วย วัน ชนะ แช่มช้อยครบุรี -สุดา ศิริมณีวัชร – กิตติกวินท์ นามบุญ -อภิชัย ทางชอบ ส่วนผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางใน ระดับต่างๆ ในความสูง 30-40 ซม ผู้ชนะได้แก่ ด.ญ.ฉันน อ้อมแก้ว ตัวแทนจากสโมสรบ้านคนรักม้า ในคลาส ความสูง 60 ซม. ผู้ชนะ ได้แก่ ปัณฑารีย์ เบญจรัตน์ธนพร และคลาส B.Grimm Cup Jumping ในความสูง 80 cm. ผู้ชนะในประเภทบุคคล ได้แก่ ศุภณัฐ ศรีอังกูร ตัวแทนจากสโมสร และทีมที่ประกอบ“นภัทร เลิศศิลป์เจริญ – สิรพงศ์ กังวาลสกุล – ธีรยา เชาวนโยธิน ได้ครอบครองถ้วยประเภททีมในรุ่นนี้ ต่อด้วยการแข่งขันกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางในวันที่สอง สุดา ศิริมณี วัชร ตัวแทนจากสโมสรปิยะชาติ ครองถ้วยในรุ่นความสูง 40-50 ซม. ในรุ่นความสูง 60 และ 70 ซม. ผู้ชนะได้แก่ ศุภณัฐ ศรีอังกูร จาก สโมสรปิยะชาติ ในรุ่นความสูง 70-80 ซม. ผู้ชนะได้แก่ แพรวา ลัคนา วงศา ตัวแทนจากสโมสรลาดกระบัง ในรุ่นความสูง 50 ซม. ผู้ชนะ ได้แก่ สุดา ศิริมณีวัชร จากสโมสรปิยะชาติ ก่อนการแข่งขันในคลาส สุดท้ายของวันที่สองมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ต้องเลื่อนการ แข่งขันออกไปสักพักก่อนเริ่มแข่ง Maxwin Cup ในคลาสสุดท้ายอีก ครั้งท่ามกลางฝนที่เริ่มเบาลง โดยตัวแทนจากสโมสรลาดกระบัง ชนายุทธ คนบุญได้แสดงให้เห็นความสามารถคว้าถ้วยผู้ชนะใน รายการ Maxwin Cup ในความสูง 90 ซม. ไปได้ โดยการแข่งขันใน ครั้งนี้มีนักกีฬารุ่นยุวชนและผู้ปกครองให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทั้งทางสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยต้องขอบขอบคุณ ราชกรีฑา สโมสรโปโลคลับและแผนกขี่ม้าที่จัดการแข่งขันดีๆให้แก่เด็กๆกำลัง สำคัญของชาติ และต้องขอขอบพระคุณ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนี่ยน จำกัด ผู้ผลิตอาหารม้า Maxwin, TOMs (One for One), สโมสรขี่ม้า ไทยโปโลแอนด์อีเควสเตรี่ยนคลับ และกลุ่มบริษัท B.GRIMM ผู้สนับ สนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้

ประชุมหารือ กฏเกณฑ์การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาขี่ม้า ซีเกมส์ ครั้งที่ 29

5 สิงหาคม 2559 // TEF Communication 

การแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 19- 31 สิงหาคม 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย 54 ชนิดกีฬาได้ถูกบรรจุในการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งการแข่งกีฬาขี่ม้าในประเภทศิลปะบังคับม้า กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง และมาราธอน ก็ได้ถูกรวมอยู่ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ด้วย (ข้อมูลจาก www.kualalumpur2017.com.my)

สำหรับการประชุมกรรมการ TEF ครั้งที่ 5/2559 เมือวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องกฏการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ โดยในที่ประชุมมีมติให้คณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายประชุมหารือ เพื่อร่างกฏและนำมาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป และให้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและนักกีฬาที่สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฏและ หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาก่อน ประกาศใช้เกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าว

สรุปข่าว เพรสซิเด้นท์คัพ 2016

1 สิงหาคม 2559 // TEF Communication 

สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับสโมสรไทยโปโล แอนด์อีเควส เทรี่ยนคลับ พัทยา จัดการแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง (Jumping) ศิลปะบังคับม้า (Dressage) อีเว้นติ้ง (Eventing) และม้าเล็ก (Pony) ชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬาขี่ม้า ระหว่างวันที่ 16 -20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ.สนามไทยโปโลแอนด์อีเควสเทรียนคลับ พัทยา นักกีฬาขี่ ม้าทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่จากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยผู้ชนะและครอบครองถ้วยเพรสซิเด้นท์ในปีนี้ ได้แก่ ประเภทจั๊มปิ้ง นางสาวจารุพร ลิ้มปิชาติ แชมป์เก่าตัวแทนจากสโมสรเชคเมท ศิลปะบังคับม้า นายเฉลิมฉาน ยศวิริยะพานิชย์นักกีฬามือเก๋า จากบ้านคนรัก ม้า และประเภทอีเว้นติ้งตกไปเป็นของ นายกรธวัช สำราญ นักกีฬาหนุ่ม ไฟแรงจากสโมสรไทยโปโลแอนด์อีเควสเทรี่ยนคลับ

 13652960_1767800750163145_1854702931913018897_o

Endurance winner: Orapin Petchlek

Eventing winner: Korntawat Samran 

Show Jumping winner: Jaruporn Limpichati

13724112_1761821104094443_3624263550479857632_o

Dressage Winner: Chalermcharn Yotviriyapanit

ในส่วนของศิลปะบังคับม้าเล็กโพนี่มีการแข่งขัน 3 ระดับ โดยผู้ชนะระดับ Cat C. ได้แก่ เด็กชายกิตติกวินท์ นามบุญ จากสโมสรปิยะชาติ Cat B.เด็กหญิงนีร พุทธิสมบัติ และCat A. เด็กหญิงปัณณธร เลิศธัญดร ตัวแทนจากสโมสร โกลเด้นฮอร์ส และนางสาวธัญชนก ใหญ่วงศ์กรณ์ นักกีฬาจากวินดี้คว้าชัยชนะในการแข่งขันกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางม้าเล็ก CatB. นอกจากนี้นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งทุกคนยังได้รับอาหารม้า Maxwin และผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม Good All Day – Wax & Pomade ทาง สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณการให้การสนับสนุน จากบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนี่ยน จำกัด (Maxwin), The Horses Equestrian Style, Animo , Vana Nava- Huahin, Good All Day, และบริษัทบี.กริมในการสนับสนุนจัดการแข่งขันครั้งนี้

สำหรับการแข่งขันขี่ม้ามาราธอนชิงถ้วยเพรสซิเด้นท์คัพ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ.สนามดราก้อนฮิลแอนด์กอล์ฟแอนด์คัน ทรีคลับ ราชบุรี ซึ่งเป็นการจัดร่วมกับสโมสรขี่ม้าเดอะฮอร์สเซสในระยะ ทาง 20 40 และ 80 กิโลเมตร ผู้ชนะการแข่งขัน ขี่ม้ามาราธอน รุ่น 80กิโลเมตร และครองถ้วยเพรสซิเด้นท์ได้แก่ นาวสาวอรพิน เพ็ชร์ เล็ก จากชมรมขี่ม้าอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ อันดับที่สองนางสาวพัช ชา สวัสดิ์กิจธำรงค์ จากแจ้งวัฒนะฮอร์สสปอร์ทคลับ และอันดับที่สาม นางสาวรวิสรา สวัสดิ์กิจธำรงค์ จากแจ้งวัฒนะฮอร์สสปอร์ทคลับ ใน รุ่น 40 กิโลเมตร ชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง กิตติกรณ์ โหน่งบึ้ม อันดับที่ สอง ธันย์จิรา จิระไชยบูรณ์ อันดับ ที่สาม วรชิต เจริญกิจสมบูรณ์ และ ในรุ่น 20 กิโลเมตร ชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนายวุฒิกร วงษ์อูฐ อันดับที่ สอง ฐานิยา รักกมล และอันดับที่สาม จิรกิตต์ โหน่งบึ้ม โดยการ แข่งขันขี่ม้ามาราธอนในครั้งนี้มีผู้นักกีฬาและม้าให้ความสนใจเข้า ร่วมการแข่งขันกว่า 60 คู่ ที่แข่งขันบนเส้นทางธรรมชาติสีเขียวตลอด เส้นทางของสนามดราก้อนฮิลแอนด์กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ ราชบุรีครับ

Page 7 of 9« First...56789