คำสั่ง แต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่ช่วยเหลือ คณะอนุกรรมการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ ชุดกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 รอบสุดท้าย

แต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่ช่วยเหลือ คณะอนุกรรมการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ ชุดกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29

แต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่ช่วยเหลือ คณะอนุกรรมการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ ชุดกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29

ประกาศสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อนักกีฬาขี่ม้าที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก(Short List) เพื่อเข้าสู่กระบวนการตัดตัวนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29

ประกาศสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักกีฬาขี่ม้าที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก(Short List) เพื่อเข้าสู่กระบวนการตัดตัวนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

ตามมติคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/60 ได้สรุปรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อเข้าสู่กระบวนการตัดตัวนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยเสนอรายชื่อนักกีฬาประเภทศิลปะบังคับม้า (Dressage) จำนวน 6 คน และประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง (Jumping) จำนวน 6 คน

16463781_1862488164027736_8374157268871920149_o

ประชุมหารือ กฏเกณฑ์การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาขี่ม้า ซีเกมส์ ครั้งที่ 29

5 สิงหาคม 2559 // TEF Communication 

การแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 19- 31 สิงหาคม 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย 54 ชนิดกีฬาได้ถูกบรรจุในการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งการแข่งกีฬาขี่ม้าในประเภทศิลปะบังคับม้า กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง และมาราธอน ก็ได้ถูกรวมอยู่ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ด้วย (ข้อมูลจาก www.kualalumpur2017.com.my)

สำหรับการประชุมกรรมการ TEF ครั้งที่ 5/2559 เมือวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องกฏการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ โดยในที่ประชุมมีมติให้คณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายประชุมหารือ เพื่อร่างกฏและนำมาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป และให้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและนักกีฬาที่สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฏและ หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาก่อน ประกาศใช้เกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าว

Member Hearing Meeting for The 28th SEA Games / Singapore

The member hearing meeting #1 for The 28th SEA Games in Singapore was held on October 13, 2014 from 10:30 at meeting room on 9th Floor, Dr. Gerhard Link Building.  Facilitated by Col. Fuangvich Aniruth-Deva, the General Secretary and Technical Lead, the meeting was to gather comment and suggestion on the athletes selection methodology from riders, parents, and instructors.

10653461_737415146314444_6457762054450950216_n

Read More