AEF General Assembly @ The Bayview Hotel, Pattaya

11416384_1722838147992739_6734200118875094885_o 13041028_1722838237992730_2511816325711215200_o

การประชุมสหพันธ์ขี่ม้าแห่งเอเชีย AEF General Assembly ที่มีประเทศสมาชิกกว่า 16 ประเทศเข้าร่วม เกาหลี จีน ญี่ปุ่น อิหร่าน อินโดนีเซีย อินเดีย ปากีสถาน สิงคโปร์ ไทยเป ฮ่องกง พม่า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อุซเบกิสถาน UAE และประเทศไทย ซึ่งการประชุมเสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์เมื่อวานนี้ (15/04/16) โดยการประชุมนอกจะเป็นการเลือกประธานกลุ่มต่างๆแล้ว ยังมีการเสนอหัวข้อในการพัฒนาและสร้างการแข่งขันกีฬาขี่ม้าของสหพันธ์ (AEF Junior Championship) ที่สหพันธ์เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนในแถบเอเชีย รวมไปถึงการสนับสนุนการจัด Asia Championship ที่ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันซึ่งทุกประเทศที่เข้าร่วมประชุมต่างยกมือสนับสนุนความคิดริเริ่มและโครงการดังกล่าว และกว่า6ประเทศสนใจในการส่งม้าเข้าร่วมการแข่งขันหากสามารถจัดได้ทุกประเภทการแข่งขัน (Dressage / Jumping / Eventing / Endurance) และบางประเทศยังเสนอให้มีการเพิ่มประเภทVaulting และ Para Dressage ในการแข่งขันดังกล่าวอีกด้วย

ก่อนจบการประชุมประธานสหพันธ์ขี่ม้าแห่งเอเซียและประเทศสมาชิกต่างขอบคุณสำหรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้ต่อสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ที่ให้การต้อนรับและจัดการประชุมให้ลุล่วงไปอย่างดี