5 สิงหาคม 2559 // TEF Communication 

การแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 19- 31 สิงหาคม 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย 54 ชนิดกีฬาได้ถูกบรรจุในการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งการแข่งกีฬาขี่ม้าในประเภทศิลปะบังคับม้า กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง และมาราธอน ก็ได้ถูกรวมอยู่ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ด้วย (ข้อมูลจาก www.kualalumpur2017.com.my)

สำหรับการประชุมกรรมการ TEF ครั้งที่ 5/2559 เมือวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องกฏการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ โดยในที่ประชุมมีมติให้คณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายประชุมหารือ เพื่อร่างกฏและนำมาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป และให้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและนักกีฬาที่สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฏและ หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาก่อน ประกาศใช้เกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าว