พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเสด็จเยี่ยมสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ(FEI)

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเสด็จเยี่ยมสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ(FEI)

31 พฤษภาคม 2561

เวลา 13:00น ตามท้องถิ่นเมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเสด็จเยี่ยมสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ(FEI) โดยมีประธานสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ Mr.Ingmar De Vos และเลขาธิการสหพันธ์ขี่ม้านานชาติ Sabrina Ibáñez ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินการกิจกรรมของสหพันธ์ที่มีต่อสมาคมกีฬาขี่ม้าไทย อีกทั้งยังมีการหารือเพื่อพัฒนากีฬาขี่ม้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านผู้เลี้ยงม้า(Groom) ช่างเกือก(Farrier) สัตวแพทย์และการเพิ่มทักษะและจำนวนนักกายภาพม้า โดยทางสหพันธ์ให้การตอนรับและให้ความสนใจในเรื่องของการหารืออย่างจริงจัง

RBSC Polo Club Pony Challenge 2016 – Photo Gallery

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับการแข่งขันม้าเล็กและเยาวชนตัวน้อยนักขี่ม้ารุ่นจิ๋วเข้าร่วม การแข่งขันรายการ “RBSC Polo Pony Challenge 2016” ณ. สนามราชกรีฑา- สโมสรโปโลคลับ ในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยการแข่งขันแบ่งออก เป็นสองวัน วันแรกเป็นการแข่งขันศิลปะบังคับม้า (Dressage) มีการแข่งขันใน หลายระดับ สำหรับในคลาส Lead Line ผู้ชนะได้แก่ ด.ช. อัครวิศญ์ พูลประเสิรฐ ตัวแทนจากสโมสรแจ้งวัฒนะ ในคลาส Walk-Trot ผู้ชนะได้แก่ ด.ญ. นิษฐกานต์ คงบุญมา ตัวแทนจากราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ ในส่วนรุ่น Introductory ผู้ชนะได้แก่ ด.ช. กิตติกวินท์ นามบุญ ตัวแทนจากสโมสรปิยะชาติ และ รายการ B.Grimm Cup Dressage Preliminary ผู้ชนะประเภทบุคคล ได้แก่ ด.ช.วันชนะ แช่มช้อยครบุรี จากสโมสรปิยะชาติ ซึ่งสโมสรปิยะ ชาติก็ได้ครองถ้วยประประเภททีมในรุ่นนี้ด้วย ที่ทีมประกอบด้วย วัน ชนะ แช่มช้อยครบุรี -สุดา ศิริมณีวัชร – กิตติกวินท์ นามบุญ -อภิชัย ทางชอบ ส่วนผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางใน ระดับต่างๆ ในความสูง 30-40 ซม ผู้ชนะได้แก่ ด.ญ.ฉันน อ้อมแก้ว ตัวแทนจากสโมสรบ้านคนรักม้า ในคลาส ความสูง 60 ซม. ผู้ชนะ ได้แก่ ปัณฑารีย์ เบญจรัตน์ธนพร และคลาส B.Grimm Cup Jumping ในความสูง 80 cm. ผู้ชนะในประเภทบุคคล ได้แก่ ศุภณัฐ ศรีอังกูร ตัวแทนจากสโมสร และทีมที่ประกอบ“นภัทร เลิศศิลป์เจริญ – สิรพงศ์ กังวาลสกุล – ธีรยา เชาวนโยธิน ได้ครอบครองถ้วยประเภททีมในรุ่นนี้ ต่อด้วยการแข่งขันกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางในวันที่สอง สุดา ศิริมณี วัชร ตัวแทนจากสโมสรปิยะชาติ ครองถ้วยในรุ่นความสูง 40-50 ซม. ในรุ่นความสูง 60 และ 70 ซม. ผู้ชนะได้แก่ ศุภณัฐ ศรีอังกูร จาก สโมสรปิยะชาติ ในรุ่นความสูง 70-80 ซม. ผู้ชนะได้แก่ แพรวา ลัคนา วงศา ตัวแทนจากสโมสรลาดกระบัง ในรุ่นความสูง 50 ซม. ผู้ชนะ ได้แก่ สุดา ศิริมณีวัชร จากสโมสรปิยะชาติ ก่อนการแข่งขันในคลาส สุดท้ายของวันที่สองมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ต้องเลื่อนการ แข่งขันออกไปสักพักก่อนเริ่มแข่ง Maxwin Cup ในคลาสสุดท้ายอีก ครั้งท่ามกลางฝนที่เริ่มเบาลง โดยตัวแทนจากสโมสรลาดกระบัง ชนายุทธ คนบุญได้แสดงให้เห็นความสามารถคว้าถ้วยผู้ชนะใน รายการ Maxwin Cup ในความสูง 90 ซม. ไปได้ โดยการแข่งขันใน ครั้งนี้มีนักกีฬารุ่นยุวชนและผู้ปกครองให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทั้งทางสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยต้องขอบขอบคุณ ราชกรีฑา สโมสรโปโลคลับและแผนกขี่ม้าที่จัดการแข่งขันดีๆให้แก่เด็กๆกำลัง สำคัญของชาติ และต้องขอขอบพระคุณ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนี่ยน จำกัด ผู้ผลิตอาหารม้า Maxwin, TOMs (One for One), สโมสรขี่ม้า ไทยโปโลแอนด์อีเควสเตรี่ยนคลับ และกลุ่มบริษัท B.GRIMM ผู้สนับ สนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้

การสัมมนาสานสัมพันธ์ ชมรมคนรักกีฬาขี่ม้า ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559

การสัมมนาสานสัมพันธ์ ชมรมคนรักกีฬาขี่ม้า ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม บี.กริม อคาเดอมี ชั้น 8 อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ โดยจัดขึ้นเพื่อสัมมนาการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาขี่ม้าให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการสร้างและพัฒนานักกีฬาขี่ม้าเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ตามวิสัยทัศน์และนโยบายของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย